• Podnośniki kubełkowe

Podnośniki kubełkowe

Podnośnik kubełkowy został zbudowany w celu transportu pionowego z jednego poziomu na inny (wyższy) materiałów drobno sypkich i lekko ziarnistych. Zaprojektowany został jako konstrukcja modułowa, co pozwala na wstawienie maszyny w każdy ciąg technologiczny. Służy do transportu wszystkich rodzajów ziarna, oraz materiałów sypkich, takich jak: kukurydzy, nasion roślin strączkowych i oleistych, różnych produktów paszowych oraz innych produktów rolnych o granulacji cząstek do 10mm. Charakter pracy - transport mechaniczny przy mechanicznym lub ręcznym podawaniu i odbiorze nosiwa. Szczególnie przydatne do załadunku i rozładunku silosów zbożowych.

Przenoszony materiał nie może przekraczać poniższych parametrów:

  • Wilgotność do 25% (ziarna zbóż)
  • Gęstość usypowa 250-1200 kg/m3
  • Wymiar cząstek 10 mm
  • Usyp naturalny kąt min. 45°

Zasada działania

Podnośnik kubełkowy składa się ze stopy, w której znajduje się ułożyskowane koło napinające wraz z systemem napinającym, który służy do utrzymywania odpowiedniego napięcia pasa z kubełkami. W skład głowicy podnośnika wchodzi ułożyskowane koło napędowe, wysyp oraz zespół napędowy podnośnika. Pas z kubełkami oplata obydwa koła i porusza się w kanałach pionowych – segmentach. Pierwszy segment od stopy posiada klapę rewizji służącą do złączenia dwóch końców pasa oraz do oceny jego napięcia. Produkt zasypywany jest do stopy podnośnika, następnie transportowany kubełkami do głowicy gdzie wysypywany jest wysypem poprzez siłę odśrodkową. Stopa posiada klapkę rewizji służącą do czyszczenia z resztek produktów.

Zalety

  • Wyrób z materiałów atestowanych
  • Dzięki zespolonej konstrukcji segmentów możliwy jest szybki i sprawny montaż
  • Zastosowanie okrągłej konstrukcji segmentów pozwala uzyskać wysoką sztywnośći stabilność maszyny
  • Solidność i trwałość wykonania
  • Szczelność w stosunku do podnośników skręcanych
  • Łatwa obsługa i konserwacja
Zapytaj o ofertę Specyfikacja techniczna

Wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowana kadra techniczna, wdrożone technologie oraz ciągłe doskonalenie pozwalają nam na podejmowanie najtrudniejszych wyzwań.